Imię: Mieczysław Nazwisko: Goldstein (5)

 • (1, 2, 3, 4, 5) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5) Mężczyzna
 • (1) Mieczysław , (2) Mieczysław , (3) Mieczysław , (4) Mieczysław , (5) Mieczysław
 • (1) Goldstein , (2) Goldstein , (3) Goldstein , (4) Goldsztejn , (5) Goldsztejn
 • (1) Goldsztein, Goldsztejn, (5) Goldstein
 • (1, 2, 3, 4, 5) Brak informacji
 • (1)

  Adwokat. Obwodowy w Komisariacie Głównym SP i (chyba to ta sama osoba) w referacie Porządk. Dyscyplin. SP -lip.41

  (2)

  Adwokat

  (3)

  Od 1940 roku referent w sekretariacie S.P. Później stał na czele referatu porządkowo dyscyplinarnego.

  (4)

  Prokurator w Warszawskim Sądzie Okręgowym z szerokimi koneksjami w kręgach snacyjnych. Zostaje mianowany przez Szeryńskiego na stanowisko zastępcy szefa sekretariatu . Później staje się szefem Sekcji Dyscyplinarnej Sekretariatu- oskarżony o łapówkarstwo zostaje uniewinniony przez sąd dyscyplinarny, lecz odchodzi z pracy w S.P.

  (5)

  adwokat, wchodził w skład komisji przyjmującej oficerów do SP, piastował wysokie stanowisko w SP. Na pocz 41 stanął na czele sprzysiężenia funkcjonariuszy SP przeciwko Szeryńskiemu. Wynikiem tej akcji był memoriał który miał być przedłożony Czerniakowowi

  • (1, 3, 4) policja żydowska
  • (2) inteligencja
  • (5) Judenrat, policja żydowska
 • (1)

  Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (2)

  Horbaczewski, Paweł; Relacja; W Archiwum Yad Vashem

  (4)

  Adler, Stanisław, ,

  (5)

  Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

 • (1) [s., 213,, 214,, 215,, AAN-27,, s.4,, 8], (3) , cz.2 str. 16, 17, (5) 100