Imię: Bernard Nazwisko: Goldstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bernard
  • Goldstein
  • "aktywista Bundu w warszawskim getcie; autor wspomnień (cyt. przez Gutmana)"

  • działacze
  • 95-96