Imię: Roman Nazwisko: Goldman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Roman
  • Goldman
  • Zam. Ogrodowa 25, prokurent banku. Kierownik referatu w 13-tce.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 211]