Imię: Ignacy Nazwisko: Goldman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ignacy
  • Goldman
  • 1942-09-06
  • Warszawa
  • przybył z Wilna, prezes Tow. Ubezpieczeniowego "Europa", wyciągnięty z zięciem z mieszkania przy Pańskiej i zastrzelony na ulicy.

  • Żydzi
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 50]