Imię: Ignacy Nazwisko: Goldman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ignacy
  • Goldman
  • Mieszka przy Leszno 7, handlowiec. Funkcjonariusz Wydz. Dochodzeń w 13-tce.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 210]