Imię: Bronisław Nazwisko: Goldman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bronisław
  • Goldman
  • Zam. Chłodna 34, księgowy. Sekcyjny II Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 209,, AAN-27,, s.15]