Imię: Izrael Nazwisko: Goldkind

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izrael
  • Goldkind
  • Zam. Nowolipki 18, konfekcjoner. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 207]