Imię: Chaim Nazwisko: Goldfeld

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chaim
  • Goldfeld
  • Zam. Nalewki 13. Czeladnik tkacki. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 205]