Imię: Nieznane Nazwisko: Goldfeil

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Goldfeil
  • Przewodniczący Batalionu Pracy przy Gminie.[razem z Witoldem Aronsonem]

  • Judenrat
  • lip. 41

  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 10]