Imię: Simon Nazwisko: Goldberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Simon
  • Goldberg
  • Podobwodowy IV Rejonu SP -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 203,, AAN-27,, s.4]