Imię: Moszek Nazwisko: Goldberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Moszek
  • Goldberg
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • prezes Kom. Domowego Leszno 35, zastrzelony

  • działacze
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s.40]