Imię: Mojżesz Nazwisko: Goldberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mojżesz
  • Goldberg
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • zam. Nowolipie 34, fryzjer, zastrzelony razem ze swoją żoną Ruchlą (też fryzjerką).

  • Żydzi
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 40]