Imię: Alicja Nazwisko: Gołąb – Grynberg

 • TAK
 • Kobieta
 • Alicja
 • Gołąb – Grynberg
 • Gołąb
 • własc. Sara Gołomb
 • 1904-06-22
 • 1943
 • Mława
 • Poniatowa
 • Nie
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Dzielna
 • Żyd
 • dobry
 • wyższe
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Alicja Gołąb – Grynberg, współpracowniczka Ireny Sendlerowej. Ratuje Irenę Palenker, wyciągając ją z Umschlagplatzu. Niedługo potem ratuje także przyjaciółkę Ireny, Alicję Briszową i jej córkę Janinę.

 • w getcie, wysiedlenie
 • społeczne, życie prywatne / życie codzienne
 • atmosfera, autor, kryjówka, lekarze, medycyna, negativa, pogotowie, pomoc, próby ratunku, świadomość Zagłady, terror, wokół autora, wysiedlenie, życie codzienne, życie prywatne, Żydzi
 • „Uczyła się w szkole dla dziewcząt Antoniny Mrozowskiej (polska szkoła, w której mogły uczyć się dziewczynki z żydowskich rodzin), działała w „Skaucie”, potem w Ha-Szomer ha-Cair. Po ukończeniu szkoły w 1922 r. wyjechała z Mławy i rozpoczęła naukę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Po roku nauki, w 1923 r., podjęła naukę w Szkole Pielęgniarstwa przy Szpitalu Starozakonnym na Czystem (szkoła ta została założona w lipcu 1923 r.).
  Po ukończeniu szkoły i złożeniu egzaminu państwowego w 1927 r. zaczęła pracować na oddziale położniczym w Szpitalu Starozakonnym na Czystem. W tym czasie ukończyła też Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej. Od tego momentu swoją pracę zawodową połączyła z pracą społeczną. Organizowała opiekę społeczną w poradni szkolnej przy Towarzystwie „Przyjaciele Dzieci”, opublikowała wiele prac na temat warunków higieniczno-sanitarnych wśród społeczności żydowskiej m.in. w „Naszym Przeglądzie”. Założyła też „Ligę dla młodych matek”. Była to poradnia, której celem było przygotowanie przyszłych matek do opieki nad niemowlętami, opiekowania się dzieckiem i jego wychowania. Jej działalność spotkała się z zainteresowaniem Janusza Korczaka, który zapraszał ją na swoje wykłady w Instytucie Pedagogiki Specjalnej.
  Gdy wybuchła II wojna, a Niemcy utworzyli w Warszawie getto, Ala Gołąb-Grynberg nadal pracowała w szpitalu oraz kierowała pracą pielęgniarek w getcie. Została naczelną pielęgniarką przy Wydziale Zdrowia Gminy. Kierowała Kołem Młodzieżowym przy ul. Smoczej 9. Tu organizowała tajne szkolenia sanitarne dla dziewcząt i chłopców. Utworzyła też grafik, według którego uczestnicy kursów mogli odbywać praktyki w placówkach służby zdrowia. Wraz z kuzynką Wierą Gran ratowała dzieci z getta, współpracowała z Ireną Sendlerową. Z narażeniem życia ratowała dzieci z Umschlagplatzu.
  Oddała własne dziecko przyjaciołom po „stronie aryjskiej”, sama także posiadała już „aryjskie papiery”. Na własne życzenie pozostała jednak w zamkniętej dzielnicy żydowskiej, mając pod swoją opieką sieroty, których nie chciała opuścić. Ostatecznie napisała do przyjaciółki: „Oddaję ci moje dziecko w opiekę, wychowaj je jak swoje”; rozdała innym swoje dokumenty. W czasie powstania w getcie została wywieziona z Gęsiej 4/6. Zginęła w obozie w Poniatowej, gdzie również pomagała dzieciom.”

  https://sztetl.org.pl/miejscowosci/m/584-mlawa/106-biogramy/5308-golomb-sara

 • 56