Imię: Marceli Nazwisko: Godlewski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Marceli
  • Godlewski
  • 1865
  • 1945
  • ksiądz, pleban parafii Wszystkich Swiętych. Znany katolicki działacz społeczny. W okresie międzywojennym głosiciel poglądów antysemickich, w czasie okupacji dobrowolnie pozostał na terenie getta by nieść pomoc Żydom

  • religia, Polacy
  • 356,436