Imię: Fiszel Nazwisko: Godberg

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Fiszel
 • Godberg
 • ok. 1905
 • pocz. marca 42
 • Warszawa
 • z Główna, zmarł z głodu na punkcie Dzika 19

 • uchodźcy
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]