Imię: Nieznane Nazwisko: Glucksman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Glucksman
  • z ramienia Gminy dzielił pracę, którą Niemcy dawali do wykonania warsztatom - IPOŁ 41.

  • Judenrat
  • Elper, Samuel, relacja 301-2277