Imię: Bronisława Nazwisko: Głowiczower

  • TAK
  • Kobieta
  • Bronisława
  • Głowiczower
  • Zam. Sienna 48. Okazała zaświadczenie, że jest zatrudniona w Sicherheitspolizei.-paźdz.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 198]