Imię: Kazimierz Nazwisko: Gliński

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Kazimierz
 • Gliński
 • ps. "Mundek"
 • Z Warszawy
 • Polak
 • Konspirator; pracował w tajnej drukarni drukarni przy ul. Nowy Świat 41. Trzy razy w tygodniu zamykało się 3 drukarzy w "przedsiębiorstwie", a nad ranem szli do swej pracy u Niemców. Kazimierz składał tekst, a inni odbijali na pedałówce przy świetle karbidówki.

 • działania Polaków, konspiracja
 • konspiracja polska
 • Relacja Ferdynarda Arczyńskiego „Referat legalizacyjny Rady Pomocy Żydom” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Relacja Janiny Raabe-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 92-93, s. 95