Imię: Nieznane Nazwisko: Glinicki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Glinicki
  • członek Izby Przemysłowo-Handlowej, w sierpniu 1940 złożył wniosek do władz okupacyjnych o wyrugowanie Żydów z handlu ulicznego

  • Polacy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 144