Imię: Szymon Nazwisko: Gladsztern

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szymon
  • Gladsztern
  • Zam. Ogrodowa 53 m 3. Lekarz. Pracuje w 13-tce.-maj41

  • kolaboracja, lekarze
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 1]