Imię: Adam Nazwisko: Gepner

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Adam
  • Gepner
  • Przedwojenny "król stali". Bardzo bogaty, wielokrotnie mógł wyjechać za granicę. Wysłał jedynie swoje dorosłe dzieci. Był szefem aprowizacji w getcie. W styczniu 1943 na propozycję Niemców organizował nowy Dom Sierot przy ul. Zamenhoffa. Początkowo Dom opływał w żywność, w nocy z 18-go na 19 stycznia został zlikwidowany, dzieci trafiły do Treblinki. Gepnera z żoną rozstrzelano pod murem getta.

  • działacze
  • 59