Imię: Konrad Nazwisko: Geller (3)

 • (1, 2, 3) TAK
 • (1, 2, 3) Mężczyzna
 • (1) Konrad , (3) Konrad
 • (1) Geller , (2) Geller , (3) Geller
 • (1, 2, 3) Brak informacji
 • (1)

  Grupowy w Wydz. Organizacyjno - Administracyjnym SP. -lip. 41

  (2)

  Oficer armii austriackiej z I wojny .Tłumaczy rozkazy S.P na niemiecki przed zawiezieniem ich do Gestapo.Udaje mu się dostać obywatelstwo niedługo przed przesiedleniem. W 1942 jest wysłany do Vittel wraz z rodziną.

  (3)

  Przemysłowiec z Bielska, były oficer austriacki z I wojny.Tłumacz w S.P

  • (1, 3) policja żydowska
  • (2) inteligencja
 • (2)

  Prawie nie mówi po polsku co nie zniechęca paru pań które codziennie go odwiedzają w biurze- nie zmienia tego nawet fakt, że bierze on ślub.

 • (1)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (2)

  Adler, Stanisław, ,

 • (1) [s., 189,, AAN-27,, s.18], (3) , cz.2 str. 16