Imię: Zofia Nazwisko: Gotlib

w marcu 43 roku przeniesiona przez rodziców z getta na stronę aryjską, po śmierci rodziców w powstaniu warszawskim z...