Imię: Wolf Nazwisko: Fuswerk

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wolf
  • Fuswerk
  • skreślony z SP jako stale nieobecy bez usprawiedliwienia 21 grudnia 40

  • policja żydowska
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 14,str22