Imię: Fajga Nazwisko: Furmańska

  • TAK
  • Kobieta
  • Fajga
  • Furmańska
  • Lat 56. złapana po str. aryjskiej bez przepustki, sądzona 27-11-41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]