Imię: Regina, Lilit Nazwisko: Fuden (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Kobieta
 • (1) Regina, Lilit , (2) Reginka
 • (1) Fuden , (2) Fuden
 • (1) Fudenówna
 • (1) 1922
 • (1) maj? 43
 • (1) Warszawa
 • (1) Warszawa
  • (1) Nie
 • (1) Z Warszawy, (2) Brak informacji
 • (1)

  Aktywistka Haszomer Hacair. Jako członek ŻOB utrzymywała kontakt między gettem a polskim podziemiem. W czasie powstania była łączniczką grup bojowych działających na terenie szopów Toebbensa i Schultza. 29 kwietnia wyprowadziła 40 bojowców kanałami i powróciła do getta ze Szlomo Baczyńskim po kolejną grupę. Zginęła w ruinach, okoliczności śmierci nie są znane.

  Dawid Sztein podaje w relacji, ze Lilit wróciła do getta po grupę Sacka z Abrahamem Horowicem. Eliezer Geller nie chciał jej pozwolić na powrót do getta, wówczas ona wyjęła rewolwer i zagroziła samobójstwem; Eliezer ustąpił. Wrócili, dom, w którym znajdował się bunkier, był otoczony przez Niemców. Lilit z Abrahamem zdołali uciec, przyłączyli się do grupy Szlomy. Lilit padła w walce z Niemcami.

  (2)

  jedna z najstarszych i najbardziej doświadczonych kurierek ŻOB

  • (1) powstanie w getcie
  • (1) społeczne
  • (1) działacze, wyjście z getta
  • (2) działacze
 • (1)

  Relacja Dawida Szteina w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • (1) s. 273 –276, (2) 313