Imię: Gabryś Nazwisko: Frysztorf

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Gabryś
 • Frysztorf
 • 1943-06-15
 • 1918 lub 1921
 • Warszawa
 • pod Warszawą
 • Członek Cunkunftu, w getcie warszawskim; przed akcją styczniową dowodzi akcją odbicia towarzyszy aresztowanych na wasze szopu Hallmanna; wyszedł z getta 29 kwietnia 1943 podkopem pozostawionym przez ŻZW na Muranowskiej; zastrzelony w strzelaninie z Niemcami

 • bogaci
 • O tej samej osobie jest mowa w relacji 301-5002

 • Falk, Ignacy; relacja 301-4266