Imię: Herc Nazwisko: Fryszland

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Herc
  • Fryszland
  • lat 14, złapany po str. aryjskiej, sądzony 10-12-41, skazany na 5 lat więzienia.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 31]