Imię: Regina Nazwisko: Frydman

  • TAK
  • Kobieta
  • Regina
  • Frydman
  • Zosia Skrzeszewska, Zosia Julkowa
  • Pracowała jako pomoc pielęgniarska w getcie warszawskim w szpitalu dziecięcym Bersonów i Baumanów. Od marca 1943 po stronie aryjskiej. Przeżyła wojnę. Przyjaciółka Juliusza Fiszgrunda.

  • medycyna
  • 122,175, 327, 348