Imię: Hercyk Nazwisko: Frydman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hercyk
  • Frydman
  • Zam. Leszno 66, urzędnik. Kontroler 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 171]