Imię: Henryk Nazwisko: Frydman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Frydman
  • wcielony do plutonu zapasowego jako goniec, z odkomenderowaniem do komisariatu SP w Gminie

  • policja żydowska
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 14,str 25