Imię: Aleksander Zysie Nazwisko: Frydman (7)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Mężczyzna
 • (1) Aleksander Zysie , (2) Z , (3) Aleksander Zisze , (4) Zysia , (5) Zysze , (6) Zysze , (7) Zisie
 • (1) Frydman , (2) Frydman , (3) Frydman , (4) Frydman , (5) Frydman , (6) Frydman , (7) Frydman
 • (3) 1943,listopad
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Brak informacji
 • (1)

  "przywódca ortodoksyjnej partii religijnej Agudas Isroel; podczas zebrania działaczy podziemia 23 lipca 1942 był przeciw czynnemu oporowi"

  (2)

  w imieniu żydostwa ortodoksyjnego przemawia nad grobem M. Kaminera
  przedstawiciel Patronatu Szkolnego - głos na akademii
  w Komisji Spraw religijnych - przewodniczący

  (3)

  Przed wojną był generalnym sekretarzem Agudat Israel w Polsce i kierował szkolnictwem ortodoksyjnym.Był zdolnym dziennikarzem, redaktorem ortodoksyjnych czasopism i jednocześnie wykładowcą hebrajskiego.Jako przedstawiciel, czołowy działacz partii ortodoksyjnej " Agudat Israel" należał do Rady Społecznej przy Joincie w getcie w-skim.Stał też na czele szkół religijnych- ortodoksyjnych w getcie w-skim.Zginął w jednym z obozów w Lubelskiem

  (4)

  Podpisany pod memoriałem w spr. opieki nad zwłokami ubogich Żydów - marzec 42

  (5)

  przedwojenne sekretarz generalny ortodoksyjnej partii Agudas Israel; 15.06.41 zrzeka się pracy [społecznej] w Gminie; przewodniczący Komisji Religinej w Gminie (9.03.42)

  (6)

  radca Gminy

  (7)

  Popularny , mądry mówca spotkań inteligencji i działaczy w getcie w-skim

  • (1, 2, 3, 4) działacze
  • (5) działacze, Judenrat
  • (6) Judenrat
  • (7) inteligencja
 • (4)

  Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  (5)

  Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • (1) 203, (2) 101/3, III 2/2, 29/2, (3) 95,144,145,219, (4) 119, (5) 193; 258, 260, (6) 49, (7) s.69