Imię: Abram Nazwisko: Frydman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Frydman
  • 1942?
  • Treblinka?
  • Aresztowany za sprawę futer (przemyt lub podobne),osadzony na Gęsiej, wywieziony do Treblinki marz/kwiec 42r.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 46]