Imię: Adolf Nazwisko: Frejlich

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Adolf
  • Frejlich
  • Zam. Pańska 5. Ekspedytor, urzędnik 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 168]