Imię: Hans Nazwisko: Frank (5)

 • (1, 2, 3, 4, 5) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5) Mężczyzna
 • (1) Hans , (2) Hans , (3) Hans , (4) Hans , (5) Hans
 • (1) Frank , (2) Frank , (3) Frank , (4) Frank , (5) Frank
 • (2) 1900
 • (2) 1946
 • (1, 2, 3, 4, 5) Brak informacji
 • (1)

  gubernator GG

  (2)

  Wysoki oficer niemiecki, gubernator Generalnej Gubernii, wydzielonej z okupowanwej Polski. Po wojnie sądzony w Norymberdze i stracony za zbrodnie wojenne. Autor 43 zeszytów dziennika, z którego wybór był publikowany w Polsce.

  (3)

  gubernator generalny GG

  (4)

  Generalny Gubernator GG

 • (2)

  Twierdził, że obozy pracy mają głównie edukować pośredników i nadzorców pracy fizycznej. Oświadczył, że Niemcy nigdy nie opuszczą raz podbitych ziem.

 • (2)

  Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

  (3)

  Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  (4)

  Fischer, Ludwik, Raporty Ludwiga Fischera, gubernatora Dystryktu Warszawskiego 1939-1944, wyb. i opr. K. Dunin-W˛sowicz, M. Getter, J. Kazimierski, J.Kaźmierska

  (5)

  Ringelblum, Emanuel, Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 - styczeń 1943

 • (1) 115; Gut/Ż,44,55,87", (2) 48,55,117,175,248, (3) 227, (5) ,233