Imię: Rywka Nazwisko: Frajman

  • TAK
  • Kobieta
  • Rywka
  • Frajman
  • 1899 lub 1900
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzona 20-11-41, sprawa odroczona, sądzona 6-01-42, wyrok śmierci.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 38,39]