Imię: Helena Nazwisko: Frajman

 • NIE
 • Kobieta
 • Helena
 • Frajman
 • Trisk
 • 1943
 • Majdanek
 • Nie
 • Z Warszawy
 • Warszawa ul. nieznana
 • getto ul. nieznana
 • Żyd
 • inna, w mieszkaniu
 • Córka Szmula i Zlaty z domu Wohlgeruch. Miała pięć sióstr (Mania, Ala, Irena, Cesia, Irena i Henryka) i czterech braci (znane imiona trzech: Dawid, Jekiel i Szymon). Ojciec był właścicielem przedsiębiorstwa transportowego, kina i nieruchomości. Rodzina była zamożna, rodzice religijni. Matka przed wojną była dwa razy w Palestynie (1925 i 1934 r.), gdzie też mąż miał majątek, przywiozła Torę do bóżnicy, którą finansowali. Miała jedną córkę. Jej mąż wyjechał w 1939 r. do Zw. Radz. i przeżył. Do getta poszła z córką. Jej rodzeństwo, z rodzinami również znalazło się w getcie. Utrzymywali się głównie ze sprzedaży biżuterii. W 1943 r. trafiła z córką do Majdanka. Nie przeżyły.

 • powstanie w getcie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Niemców, likwidacja getta, śmierć
 • antysemityzm, dzieci