Imię: Michael Wolf Nazwisko: Folman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Michael Wolf
  • Folman
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • Zam. Nowolipie 18. Kuśnierz, kontroler 13-tki.-lip. 41 Zastrzelony w hotelu Britania.

  • kolaboracja
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 165,, AAN-28,, s.40]