Imię: Wincenty Nazwisko: Flora (lub Flera)

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Wincenty
 • Flora (lub Flera)
 • Z Warszawy
 • Nieznany
 • Polak
 • inne zagrożenie
 • Działacz PPR, współpracuje w czasie okupacji z Janem Brzezińskim przy szmuglowaniu broni i żywności do getta.

 • wysiedlenie
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc rzeczowa, znajomi