Imię: Ignacy Nazwisko: Fliederbaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ignacy
  • Fliederbaum
  • Kierownik Wydziału Szpitalnictwa Gminy. Wieloletni intendent szpitala na Czystem. Miły w obejściu, życzliwy, ale podobno nie gardzi dochodami z boku.

    Przed zamknięciem getta odpowiadał za żydowski szpital kwarantannowy na ul. Złotej. Gdy getto zostało zamknięte, ten szpital przestał istnieć.

  • Judenrat
  • lip. 41

  • Być może była to ul. Złota 53 - tam mieściło się Gimnazjum Państwowe im. Joachima Lelewela.