Imię: Albin Nazwisko: Fleischman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Albin
  • Fleischman
  • Obwodowy II Rejonu SP - lip. 41 Policjant Kuba Praszkier uderzył go w czasie kłótni w twarz. F. dał o tym znać Niemcom, Praszkier został zesłany do Oświęcimia i tam zmarł.-wrzes.41. F. osobiście wali pałką handlarzy na Lesznie dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zam. Ogrodowa 36.

  • policja żydowska, kolaboracja
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 160,, 161,, 162,, 164,, AAN-27,s., 4,, 15]