Imię: Icek Nazwisko: Flak

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Icek
  • Flak
  • Kolaborant, wsypał po str. aryjskiej tajny arsenał broni, 2 ukryte k.m., sypał "wolnościowców" i grabił bogatych Żydów, których wskazywał mu Sachsenhaus. Aresztowany przez Niemców (już niepotrzebny), na przełomie roku 41 i 42 przebywał 5 mc na Daniłowiczowskiej, na pocz. lutego 42 przeniesiony na Gęsią.

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 43]