Imię: Grzegorz Nazwisko: Fitelberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Grzegorz
  • Fitelberg
  • znany dyrygent, wyemigrował w 40 roku dzięki konsulowi Abramowiczowi do Ameryki Łacińskiej

  • twórcy
  • 12