Imię: Nieznane Nazwisko: Fiszer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Fiszer
  • czerwiec 43; niejaki pan Fiszer destylował wodę z kałuż i wymieniał ją - za 100 gr wody żądał 2 kg kaszy

  • wokół autora
  • 32