Imię: Izaak Nazwisko: Finkelstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izaak
  • Finkelstein
  • Zam. Leszno 35. Był widziany wielokrotnie z Herlertem Sachsenhausem (synem) przy rabunku mieszkań i składów żydowskich. Wraz z Sachsenhausem otrzymał koncesje na kino i teatr w getcie. Zapewne agent gestapo.-stycz.41

  • bogaci, kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 155]