Imię: Frymet Nazwisko: Figielman

 • TAK
 • Kobieta
 • Frymet
 • Figielman
 • ok. 1940
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Sierpca, zm. z głodu na punkcie Nowolipki 27.

 • uchodźcy, dzieci
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]