Imię: Józef Nazwisko: Fels

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Józef
 • Fels
 • 1.Adwokat. Komisarz SP. - kwiec.41, lip. 41
  2. Podobwodowy w Wydz. Personalnym SP.-lip.41

 • policja żydowska
 • 1 i 2 prawdopodobnie ta sama osoba. Przy nr 2 imiona Józef Leon.

 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [s., 152,, 153,, AAN-27,, s.18]