Imię: Moszek Nazwisko: Felman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Moszek
  • Felman
  • Zam. Nowolipie 48. Wojażer, starszy kontroler 13-tki. -lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 150]