Imię: Aron Nazwisko: Feldhajm

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Aron
 • Feldhajm
 • ok. 1939
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • z Sierpca, zmarł na punkcie Dzika 9

 • uchodźcy, dzieci
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]