Imię: Maria Nazwisko: Fejgin

 • TAK
 • Kobieta
 • Maria
 • Fejgin
 • 1924-09-16
 • 1942
 • Warszawa
 • Córka Rubina i Etli z domu Rondel. Ostatnie miejsce zamieszkania - Warszawa. Zginęła 1942-08-14 w czasie likwidacji getta warszawskiego.

 • po wojnie
 • Prawdopodobnie siostra Ireny i Dawida Fejginów.

 • W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, dział Czasopism, sygn. P.35283 II
  Oficjalny dziennik urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej wydawany przez premiera Rzeczpospolitej od 1918 r. (z przerwą od 1940 do 1945). W Monitorze Polskim publikowano akty prawne i orzeczenia sądowe. Publikacje w nim zawarte nie są źródłem praw. Po wojnie w Monitorze ogłaszano m. in. sprawy spadkowe i uznanie za zmarłego.
  Redakcja, Administracja i Ekspedycja: Łódź, Piotrkowska 133.

  Biblioteka Narodowa w Warszawie
  ul. Aleje Niepodległości 213
  02-086 Warszawa
  Tel.: (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29 99 (centrala)
  (0-22)825 91 53; fax: fax (0-22) 825 52 51
  biblnar@bn.org.pl
  www.bn.org.pl

 • 2